Portada_2017

Aquest congrés s’enmarca dins de les activitats de la Càtedra UOC-IBM de Ciberseguretat i del Màster interuniversitari en Seguretat de les TIC de les universitats UOC, UAB i URV.

UOC-Con es crea amb el propòsit de promoure l’intercanvi de coneixement entre els membres de la comunitat de la seguretat. Amb especial atenció als estudiants d’especialitats relacionades amb la seguretat de la informació en el seu terme més ampli. Volem ser un lloc de reunió anual on estudiants, postgraus i màsters puguin exposar els seus treballs de recerca acompanyants de reconeguts i contrastats professionals de la seguretat on puguin compartir els seus coneixements. UOC-Con vol, també, mantenir el principi de neutralitat. Cal que qualsevol persona que presenti una xerrada pugui presentar les seves idees als membres de la comunitat de la seguretat, estudiants, professionals, empreses, aficionats, forces de seguretat de l’estat, hackers i acadèmics. Tanmateix es vol evitar la censura, així mentre les opinions explicitades quedin lligades als límits de la legalitat, aquests continguts mai seran censurats i es vetllarà que siguin presentats amb el màxim rigor i professionalitat necessaris. Però per sobre de tot l’esperit del UOC-Con és donar la oportunitat i ser una plataforma per a què estudiants i investigadors es donin a conèixer els seus treballs i la seva recerca en temes de seguretat, en un entorn d’intercanvi d’idees.